Eikenprocessierups preventief laten verwijderen

Eikenprocessierups preventief bestrijden

In het voorjaar kruipen de eikenprocessierupsen uit hun eitjes. Deze processierupsen hebben een oranjegekleurd behaard lichaam. De jonge rupsen eten de jonge bladeren van de eik kaal, maar zijn nog niet schadelijk voor onze gezondheid. Wanneer de jonge rupsen zich verder door ontwikkelen en brandharen krijgen, vormen ze een probleem. Uiteraard kun je dan een professioneel bedrijf inhuren om de nesten en de rupsen te laten verwijderen, maar beter is om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Wanneer de jonge rupsen uit hun eitje gekropen zijn, komt Groentechniek Klomp direct in actie. Ook de eikenprocessierups preventief laten bestrijden? Wij staan voor je klaar.

Eikenprocessierups preventief laten bestrijden?

Vrijblijvend offerte aanvragen

Waarom preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups

De eikenprocessierups vormt de laatste jaren een ware plaag in ons land. In de jaren ’80 begon deze rups na lange tijd afwezig te zijn geweest, opeens weer voor te komen in ons land. In die tijd werd de processierups als zeldzaam gezien, maar vanaf 1996 werden er gebieden aangetroffen waar de rups massaal aanwezig was. In de jaren daarna zijn de aantallen enorm verhoogd en de verwachting is dat wanneer we de rups niet actief gaan bestrijden, deze toename zal doorgaan. Niet alleen worden de eiken waar de rupsen zich in bevinden kaalgevreten, ook zorgen de brandharen van de eikenprocessierups voor enorme gezondheidsrisico’s. Door de processierupsen aan te pakken in de periode vóór de brandharen, hebben we veel minder gezondheidsklachten en zal het aantal vlinders dat zich ontpopt gaan dalen. Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups loont dan ook zeker.

Klachten die de eikenprocessierups veroorzaakt

Jeuk, huiduitslag en rode bultjes op armen en benen? Dan is de kans groot dat de brandharen van de eikenprocessierups jouw lichaam bereikt hebben. Ook het inademen via neus of mond kunnen vervelende klachten veroorzaken. Een loopneus, kriebel in de keel, kortademigheid en moeite hebben met slikken zijn slechts enkele voorbeelden. Al deze klachten worden door de brandharen van de rups veroorzaakt. Deze haren worden pas in het derde larvestadium gevormd. Door de eikenprocessierups preventief te laten bestrijden vóór deze periode, worden de klachten enorm verminderd.

Lees meer over de eikenprocessierups en klachten in ons kennisbankartikel.

De uitbreiding van het leefgebied van de eikenprocessierups

In het verleden werd de eikenprocessierups met name in Zuid-Europa gesignaleerd. Het leefgebied van de rupsen is de laatste jaren steeds verder naar het noorden van Europa uitgebreid en heeft ook ons land bereikt. Waar in de jaren ’90 enkel in het zuiden van ons land de processierups werd waargenomen, vormt hij de laatste jaren ook een plaag in Noord-Nederland. Hoewel veel mensen denken dat de klimaatverandering de grote oorzaak is van de verspreiding van de eikenprocessierups, draagt deze enkel indirect hieraan bij. De eikenprocessierups kan namelijk zijn ontwikkeling tegenhouden wanneer de omstandigheden ongunstig zijn. De klimaatverandering heeft daarentegen wel effect op de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Het gebrek aan natuurlijke vijanden zorgt voor een gebrek aan biodiversiteit, waardoor eikenprocessie ongestoord verder kunnen leven en ontwikkelen. De actieve handel in bomen wordt wel gezien als factor in de uitbreiding van het leefgebied van de processierups. Doordat bomen nationaal en internationaal worden verhandeld, worden ook eerder afgezette ei-pakketjes op deze bomen over een groot gebied verspreid.

Toename van het aantal eikenprocessierupsen

Net als een toename in verspreiding van de eikenprocessierups, neemt ook het aantal rupsen toe. Onder andere klimaatveranderingen zijn een oorzaak hiervoor. De temperatuurstijging zorgt ervoor dat rupsen eerder uit hun eitje kruipen en eerder voor overlast zorgen. Eten is er voor deze rupsen in overvloed. Eiken zijn namelijk in de loop van de jaren steeds populairder geworden en worden massaal aangeplant. Zo vind je langs provinciale wegen bijvoorbeeld vaak om de x aantal meter een eikenboom. Deze open plek, langs de kant van de weg, komt ook de ontwikkeling van de eikenprocessierups ten goede. De eiken staan namelijk in de volle zon en met deze warmte kunnen de rupsen zich beter ontwikkelen. De bermen worden daarnaast mooi kort gemaaid en daardoor kan de natuurlijke vijand van de rups zich juist niet vestigen in de buurt van de rupsen. Het gebrek aan natuurlijke vijanden brengt een gebrek aan biodiversiteit met zich mee. Ook hebben veel gemeenten bezuinigd op de bestrijding van de eikenprocessierups, waardoor meer rupsen zich hebben kunnen ontpoppen tot vlinder en eitjes kunnen leggen. Door de eikenprocessierups preventief te verwijderen wordt de ontwikkeling van deze rups tegengegaan en worden er minder eitjes gelegd. Op deze manier kan de plaag uitstekend bestreden worden.

Wanneer de processierups preventief bestrijden

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea L.). Deze vlinder leeft slechts enkele dagen in de tweede helft van de maand juli tot en met augustus. In die paar dagen vliegen de vrouwtjes na de paring naar een geschikte eik en leggen daar een pakket van eitjes. Daar overwinteren ze en eind maart, begin april kruipen de jonge rupsen uit de eitjes. De eikenprocessierups is één van de eerste rupsen die uit de eitjes komen. Door in deze vroege periode de rupsen preventief te bestrijden met biologische bestrijdingsmiddelen, worden alleen deze rupsen aangepakt. In de maand april kan dan ook gestart worden met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Met name in gebieden waar de overlast hoog is en het een drukbezocht gebied betreft, zoals op een vakantiepark, een wandelgebied of pretpark, wordt preventieve bestrijding aangeraden.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Preventieve eikenprocessierups bestrijding is een biologische bestrijdingsmethode. De rupsen worden in een vroeg stadium gedood door een groot aantal van een natuurlijke vijand. Doordat deze in de buurt van de omgeving van de rupsen gespoten worden in grote hoeveelheid, kunnen zij de rupsen eenvoudig aanvallen en zo de rupsenaantallen laag houden. Groentechniek Klomp gebruikt voor de preventieve bestrijding van de processierups twee verschillende methoden:

  • Biologische bestrijding met bacteriepreparaat Xentari
  • Biologische bestrijding met nematoden (aaltjes)

Een biologisch bestrijdingsmiddel is niet selectief. Ook andere rupsen kunnen gedood worden door dit middel. Door het bestrijdingsmiddel op dusdanige wijze aan te brengen, wordt de schade beperkt. Daarom wordt dit middel enkel toegepast indien de plaagdruk verwachting groot is en het een drukbezocht gebied betreft. Daarnaast mag er in gebieden waar een bedreigde vlindersoort voorkomt, niet gespoten worden met deze biologische middelen. Groentechniek Klomp is gecertificeerd om de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uit te voeren. Daarnaast beschikken wij over een rode vlinderkaart van het gebied, voordat wij de rupsen biologisch gaan bestrijden. De biologische bestrijdingsmiddelen vormen echter geen gevaar voor de natuurlijke vijanden van de rups.

Biologische bestrijding met Xentari

Een methode van preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen is het bespuiten van de jonge eikenbladeren met een bacteriepreparaat. Hiervoor maakt Groentechniek Klomp gebruik van het bacteriepreparaat Xentari. De bladbespuiting moet worden uitgevoerd als de rups in het tweede of derde larvenstadium is. Dit is ongeveer vijf tot zes weken na ei uitkomst. Enkel wanneer de rupsen eten van het bespoten blad, worden ze gedood. De bacteriën op het blad komen zo het lichaam binnen en zodra de bacteriën zich in de darmen van de rups bevinden, gaan ze aan het werk. Ze produceren giftige kristalen waar de rupsen al na een paar uur last van krijgen. Het gif veroorzaakt spierverlamming en de rups stopt met eten. Na twee tot vijf dagen zal de rups sterven.
Xentari is UV-gevoelig en gevoelig voor afspoeling door regen. De toepassing van dit preventieve bestrijdingsmiddel wordt dan ook door ons toegepast op droge, (bijna) windstille dagen met een temperatuur van ongeveer 15 graden. Binnen tien dagen kan de behandeling nog eens herhaald worden, zodat alle bladeren beneveld zijn. Onder gunstige weersomstandigheden (droog weer) kan het middel twee weken werkzaam blijven. Groentechniek Klomp maakt voor deze bestrijding gebruik van een voertuig met nevelspuit. Om contact met personen en dieren te voorkomen, kunnen we de nevelspuit direct afsluiten en gaan we pas verder wanneer er geen omstanders in de buurt aanwezig zijn.

Biologische bestrijding met nematoden (aaltjes)

De andere methode voor preventieve bestrijding van de processierupsen is de verneveling van nematoden, ook wel aaltjes genoemd. Deze vorm van preventieve bestrijding dient vrij snel na het uitkomen van de eitjes (ongeveer 10 dagen) toegepast te worden. De eiken hebben dan nog geen of minimaal blad. Zo kunnen de aaltjes de rupsen makkelijker bereiken. Aaltjes zijn extreem UV-gevoelig. Daarom dient de toepassing in de avond of ’s nachts worden uitgevoerd voor optimaal resultaat. De boom is niet de natuurlijke leefomgeving van deze nematoden en de aaltjes zullen dan ook maar ongeveer twee uur overleven. Binnen die tijd kunnen ze makkelijk toeslaan door bij de eikenprocessierups via openingen naar binnen te dringen. Hier voeden zij zich met de inhoud van hun prooi en binnen enkele dagen tot uren zal de rups sterven. Ook deze preventieve bestrijding zal na ongeveer twee weken nog eens herhaald kunnen worden om zo ook de rupsen die later uit het eitje gekomen zijn te bestrijden.

Bestrijding eikenprocessierups voor gemeenten en vakantieparken

Groentechniek Klomp is een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf, wat gespecialiseerd is in het bestrijden van de eikenprocessierups. Als eigenaar van de grond waarop de met eikenprocessierupsen besmette eiken zich bevinden, ben je verantwoordelijk voor de overlastbestrijding. Onder andere gemeenten, eigenaren van campings en vakantieparken en pretparkeigenaren kunnen voor een effectief en verantwoord beheer van de eikenprocessierups terecht bij Groentechniek Klomp. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een beheersplan, het monitoren en registreren van de gegevens over de aanwezigheid en aantallen van vlinders, ei-pakketten, rupsen en hun nesten, het preventief bestrijden van de eikenprocessierups en het bestrijden van de processierupsen door middel van wegzuigen. Meer weten? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Eikenprocessierups preventief laten bestrijden?

Vrijblijvend offerte aanvragen